En branddetektor som snabbt utlöser brandlarm är A och O för ett starkt brandskydd. Ju fortare brand och rök upptäcks desto fortare kan manuell eller automatisk släckning påbörjas. Det kan rädda liv men räddar också materiella värden.

Comments

Who Upvoted this Story